ReadyPlanet.com
dot dot
ศุลกากรสุไหงโก-ลก ประสานความร่วมมือกับศุลกากรมาเลเซีย article

ศุลกากรสุไหงโก-ลก ประสานความร่วมมือกับศุลกากรมาเลเซีย
ป้องกันการลักลอบ   นำเข้าน้ำมันเถื่อน

จากสถานการณ์น้ำมันแพงในประเทศ เป็นมูลเหตุจูงใจให้มีการนำรถยนต์ข้ามแดนไปเติมน้ำมันในฝั่งประเทศมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น

                                ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จึงได้กำหนดมาตรการให้รถยนต์ข้ามแดน ต้องยื่นใบขนสินค้าพิเศษ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์นำเข้า-ออกชั่วคราว อย่างเข้มงวด โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นมา พร้อมกับประสานกับศุลกากรมาเลเซีย ด่านรันเตาปันยัง เพื่อขอความร่วมมือ ในการช่วยกันป้องกันการลักลอบน้ำมันเถื่อนเข้ามาในราชอาณาจักร

     

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมพบปะหารือกับศุลกากรมาเลเซียในการแก้ไขปัญหาการลักลอบน้ำมันร่วมกัน

                                

                                  จากการประสานความร่วมมือกับศุลกากรมาเลเซีย ทราบว่าขณะนี้มาเลเซียได้ออกมาตรการห้ามมิให้ปั๊มน้ำมันในประเทศมาเลเซีย ในระยะห่างจากชายแดน 50 กิโลเมตร เติมน้ำมันให้กับรถยนต์ต่างประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เป็นต้นมา และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ เป็นเงิน 2,000 เหรียญมาเลเซีย หรือจำคุก 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งโทษจะตกแก่ผู้จำหน่าย ส่วนผู้ซื้ออาจมีโทษปรับ ซึ่งยังไม่ได้กำหนด และระยะทางที่กำหนดให้สามารถเข้าไปเติมน้ำมันได้ คือประมาณ 50 กิโลเมตรจากพรมแดน และจะจำกัดจำนวนปริมาณลิตรในการเติมแต่ละครั้ง เป็นผลทำให้ปริมาณยานพาหนะที่ผ่านแดนออกไปเพื่อเติมน้ำมันลดจำนวนลงมาก ซึ่งด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จะยังคงเข้มงวดกับการปฏิบัติพิธีการนำรถยนต์ออกชั่วคราว โดยให้จัดทำใบขนสินค้าพิเศษทุกคันต่อไป และจะได้ประสานความร่วมมือกับศุลกากรมาเลเซียอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันเถื่อนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของด่านฯ อย่างเต็มที่ต่อไป

ประชาชนคนเดินทางเข้า-ออก เข้ามาปฏิบัติพิธีการทำใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และรถจักรยนต์นำเข้าหรือนำออกชั่วคราว

 

สภาพปั๊มน้ำมันไทย-มาเลเซีย ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2551

 

สภาพปั๊มน้ำมันฝั่งไทยที่ไม่ค่อยมีรถยนต์เข้าไปเติมน้ำมัน เนื่องจากราคาแพงมาก  สภาพปั๊มน้ำมันฝั่งมาเลเซียที่มีรถยนต์เข้าไปเติมน้ำมันจำนวนมากเนื่องจากราคาถูกกว่า

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ทำการดูดน้ำมันออกจากรถยนต์
ที่ข้ามไปเติมน้ำมันในฝั่งมาเลเซีย เพื่อป้องปรามการลักลอบนำน้ำมัน
จากประเทศมาเลเซียเข้ามายังประเทศไทย

 

เอกสารประชาสัมพันธ์ของมาเลเซีย
ซึ่งมีข้อความทั้งภาษามาเลเซีย ภาษาอังกฤษ   และภาษาไทย
ห้ามขายน้ำมัน
ให้กับยานพาหนะทุกประเภท
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย

 

 

 

สภาพการผ่านเข้า-ออก ของยานพาหนะ และการผ่านพิธีการจัดทำใบขนสินค้าพิเศษสำหรับยานพาหนะที่นำเข้าและนำออกชั่วคราว  บริเวณหน้าด่านฯ

ลดลงเป็นจำนวนมาก  หลังการดำเนินมาตรการดังกล่าว และการห้ามเติมน้ำมันรถยนต์ต่างประเทศของมาเลเซียมีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551  เป็นต้นมา

 

 
ข่าวด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

จับกุมใบกระท่อมสด article
จับกุมใบกระท่อมสด article
จับกุมใบกระท่อมสด article
จับกุมใบกระท่อมสด "ผู้ร้ายปากแข็ง" article
จับกุมใบกระท่อมสด article
จับกุมใบกระท่อมสด article
กระท่อมเดือนกรกฎาคม article
กระท่อมหน้าร้อน 2 วัน 2 ราย article
กระท่อมหน้าร้อน article
จับกุมใบกระท่อมสด article
กระท่อมเปลี่ยนเส้นทาง article
จับใบกระท่อม รายที่ 3 ของสัปดาห์ article
จับใบกระท่อมรายวัน article
จับกุมใบกระท่อมสด article
กระท่อมอีกแล้วครับท่าน...ภาค 2 article
กระท่อมอีกแล้วครับท่าน article
จับรถ...แต่ไม่หรู article
ร่างขอบเขตของงาน TOR article
จับบุหรี่ต่างประเทศ article
จับน้ำมันเถื่อน article
แถลงข่าวจับกุมทองคำ 6.771 กิโลกรัม article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก กับหน่วยงานด้านความมั่นคง article
การทำลายของกลางประเภทถังน้ำมันดัดแปลง article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบเลื่อยโซ่ยนต์ article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ได้มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซลของกลาง article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมตัวนิ่มมีชีวิต จำนวน 28 ตัว article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมบุหรี่ article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมบุหรี่ article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมยาแก้ไอ 93 แกลลอน article