ReadyPlanet.com
dot dot
จับบุหรี่ต่างประเทศ article

                            เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2551 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก  นำโดย  นายบุญเทียม  โชควิวัฒน  นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ได้ทำการจับกุมบุหรี่ต่างประเทศ   จำนวน  125  แท่ง ราคาประมาณ    40,000.- บาท  ณ บริเวณสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ภายหลังจากได้สืบทราบว่าจะมีการลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศ  เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก

 
ข่าวด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

จับกุมใบกระท่อมสด article
จับกุมใบกระท่อมสด article
จับกุมใบกระท่อมสด article
จับกุมใบกระท่อมสด "ผู้ร้ายปากแข็ง" article
จับกุมใบกระท่อมสด article
จับกุมใบกระท่อมสด article
กระท่อมเดือนกรกฎาคม article
กระท่อมหน้าร้อน 2 วัน 2 ราย article
กระท่อมหน้าร้อน article
จับกุมใบกระท่อมสด article
กระท่อมเปลี่ยนเส้นทาง article
จับใบกระท่อม รายที่ 3 ของสัปดาห์ article
จับใบกระท่อมรายวัน article
จับกุมใบกระท่อมสด article
กระท่อมอีกแล้วครับท่าน...ภาค 2 article
กระท่อมอีกแล้วครับท่าน article
จับรถ...แต่ไม่หรู article
ร่างขอบเขตของงาน TOR article
ศุลกากรสุไหงโก-ลก ประสานความร่วมมือกับศุลกากรมาเลเซีย article
จับน้ำมันเถื่อน article
แถลงข่าวจับกุมทองคำ 6.771 กิโลกรัม article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก กับหน่วยงานด้านความมั่นคง article
การทำลายของกลางประเภทถังน้ำมันดัดแปลง article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มอบเลื่อยโซ่ยนต์ article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ได้มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซลของกลาง article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมตัวนิ่มมีชีวิต จำนวน 28 ตัว article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมบุหรี่ article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมบุหรี่ article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จับกุมยาแก้ไอ 93 แกลลอน article