ReadyPlanet.com
dot dot
กาแฟยามเช้าสัญจร article

                                 

ด่านฯ โก-ลก ร่วมเป็นเจ้าภาพ กาแฟยามเช้าสัญจร

                                 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 เวลาประมาณ 07.00-09.00 น. ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก เป็นเจ้าภาพกิจกรรม กาแฟยามเช้าสัญจร ณ ที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก  ซึ่งอำเภอสุไหงโก-ลก กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจแบบไม่เป็นทางการ เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อกันในการประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลกให้เป็นไปด้วยความราบรื่น และเรียบร้อยด้วยดี

                                ในการนี้ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย กับหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงโก-ลก เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของด่านฯ และการส่งเสริมการค้าชายแดน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบงานศุลกากรและการให้บริการ เพื่อรองรับการสร้างสะพานคู่ขนานกับสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมทั้งการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักและมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

 
กิจกรรมต่าง ๆ

ต้อนรับ ฯพณฯ สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและคณะ 20/1/2563
Big Cleaning Day ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 17/01/2563
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 11/01/2563
Big Cleaning Day article
ถวายพระพร ณ. เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย article
ปลูกป่า-พืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ article
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก article
Big cleaning งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100ปั เมือง นราธิวาส article
ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง article
จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ. เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย article
เมืองสะอาด..คนในชาติมีสุข article
วันปิยมหาราช 2557 article
ต้อนรับพลโท ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4 article
Big Cleaning Day article
อบรมการใช้งานระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ article
ปลูกป่าอาเซียน article
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2557 article
คาราวานใต้สุดสยาม สานสัมพันธ์ สู่ AEC ไทย-มาเลเซีย article
ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย article
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับ นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร
เจ้าหน้าที่สถานทูต สหรัฐ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด่านฯ สุไหงโก-ลก article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา article
กงสุลอินโดนีเซียเยี่ยมชมด่านฯ สุไหงโก-ลก article
โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา article
ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย article
โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการชายแดนสุไหงโก-ลก article
ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก แห่งที่ 2 ที่บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส กับบ้านบูเก๊ะบูหงา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย article
ร่วมประชุมหน่วยงานป้องกันชายแดนและรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่อำเภอชายแดน จ.นราธิวาส ครั้งที่ 6/2549 article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ article
การตรวจเยี่ยมมัสยิดช่วงเดือนรอมฎอนของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก article
การร่วมงานปีการท่องเที่ยวมาเลเซีย ปี 2007 (Visit Malaysia 2007) article
การร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2550 article
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก article
มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2549 article
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลาง ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ article
ทำบุญสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และงานกีฬาประจำปี article
ปรับปรุงถนนหน้าด่านฯ article
ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส article
ประชุมนายด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.4ครั้งที่ 5/2548 article