ReadyPlanet.com
dot dot
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง article

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน article
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด่านฯ article
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด่านฯ article
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง article
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน article