ReadyPlanet.com


เรื่อง ด่านพรมแดน ที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก


 

การจัดตั้งด่านพรมแดน ตั้งขึ้นได้โดยกฏกระทรวงฯ เท่าที่ตรวจสอบมาสำหรับด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ไม่มีกฏกระทรวงจัดตั้งเลย ฉะนั้นจึงมีเพียงด่านตรวจที่พรมแดน เท่านั้น เคยมีปัญหานี้สมัยนายด่านฯ อรุณ ฯ ได้ประชุมพิจารณา เห็นว่าเป็นด่านตรวจพรมแดน  จึงไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของด่านพรมแดนฯ เช่นไม่ออกคำสั่งจัดเจ้าหน้าที่ไปประจำด่านพรมแดนผลัดละ 7 วัน ทุกวันเสาว์,และให้เก็บอากรปากระวางที่ที่ทำการด่านฯ. จึงชอให้เว็บมาสเตอร์,ด่านฯ,หรือผู้รู้,ผู้ที่เกี่ยวของ,ตรวจสอบและหากมีการใดที่ผิดพลาด โปรดแก้ไขต่อไป.ผู้ตั้งกระทู้ บำนาญ :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-18 08:11:03


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3009816)

                  ต่อไปนี้เป็นความเห็นของคนข้างด่าน

                 ด่านพรมแดน หมายถึงด่านหน้าที่มีเขตแดนของประเทศติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมสินค้าก่อนที่จะเดินทางมาที่ด่านศุลกากร ซึ่งโดยนัยของวัตุประสงค์แล้ว ด่านพรมแดนจะอยู่ห่างจาก ด่านศุลกากรมากๆ เช่น 50- 80  กม. 

                  ตาม พรบ.ศุลกากร ฉบับที่ 7   พ.ศ.2480   มาตราอะไร จำไม่แม่นแล้ว  สาระสำคัญมีว่า ศุลกากรมีอำนาจที่จะเรียกยานพาหนะเพื่อหยุดให้ตรวจ สอบถามให้ได้ความเป็นที่พอใจเกี่ยวกับการเดินทางและสินค้าภายในระยะ 50 กม.จากเขตแดน   นี่คือข้อสนับสนุน

                 ตามข้อเท็จจริงของด่านศุลกากรสุไหงโกลก มีว่า สมัยก่อนด่านศุลกากรตั้งอยู่ที่ สถานีรถไฟสุไหงโกลก  เมื่อสินค้าออกจากสถานีโดยรถไฟแล้ว มันก็ไปตามราง ข้ามแม่น้ำออกไปประเทศมาเลเซีย

                  ต่อมาสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร (ขออภัยถ้าจำผิด แต่ถ้าอยากรู้ให้เดินไปดูที่สะพาน)  สร้างสะพานขึ้นมา การค้าขายก็เลยใช้ทางถนนในปัจจุบัน   ขณะที่ ทางรถไฟลดลงไป เว้นแต่ ของผ่านแดน ยังพอมีบ้าง

                     เหตุนี้แหละ ที่บอกว่าหาแล้วไม่พบ ด้วยเหตุสนับสนุน ข้างต้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนข้างด่าน วันที่ตอบ 2009-05-19 17:53:11


ความคิดเห็นที่ 2 (3009818)

                  ต่อไปนี้เป็นความเห็นของคนข้างด่าน

                 ด่านพรมแดน หมายถึงด่านหน้าที่มีเขตแดนของประเทศติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมสินค้าก่อนที่จะเดินทางมาที่ด่านศุลกากร ซึ่งโดยนัยของวัตุประสงค์แล้ว ด่านพรมแดนจะอยู่ห่างจาก ด่านศุลกากรมากๆ เช่น 50- 80  กม. 

                  ตาม พรบ.ศุลกากร ฉบับที่ 7   พ.ศ.2480   มาตราอะไร จำไม่แม่นแล้ว  สาระสำคัญมีว่า ศุลกากรมีอำนาจที่จะเรียกยานพาหนะเพื่อหยุดให้ตรวจ สอบถามให้ได้ความเป็นที่พอใจเกี่ยวกับการเดินทางและสินค้าภายในระยะ 50 กม.จากเขตแดน   นี่คือข้อสนับสนุน

                 ตามข้อเท็จจริงของด่านศุลกากรสุไหงโกลก มีว่า สมัยก่อนด่านศุลกากรตั้งอยู่ที่ สถานีรถไฟสุไหงโกลก  เมื่อสินค้าออกจากสถานีโดยรถไฟแล้ว มันก็ไปตามราง ข้ามแม่น้ำออกไปประเทศมาเลเซีย

                  ต่อมาสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร (ขออภัยถ้าจำผิด แต่ถ้าอยากรู้ให้เดินไปดูที่สะพาน)  สร้างสะพานขึ้นมา การค้าขายก็เลยใช้ทางถนนในปัจจุบัน   ขณะที่ ทางรถไฟลดลงไป เว้นแต่ ของผ่านแดน ยังพอมีบ้าง

                     เหตุนี้แหละ ที่บอกว่าหาแล้วไม่พบ ด้วยเหตุสนับสนุน ข้างต้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนข้างด่าน วันที่ตอบ 2009-05-19 17:53:40


ความคิดเห็นที่ 3 (3009820)

        ข้อที่ควรคิดต่อไปที่ว่า ควรมีการจัดเวร อย่างไรนั้น   เป็นเรื่องภายในนะครับ   ผมให้ความเห็นไม่ได้

                   ในความเห็นของผมอยู่ข้างนอก  ที่มองด่านฯ  ว่า     ไม่ว่าจะมีที่ใดๆ ศุลกากรก็ปฎิบัติงานได้ทั้งนั้น อีกประการหนึ่ง ถ้าไม่มีด่านพรมแดน การจัดเก็บภาษีอากรปากระวางได้จะทำได้หรือไม่     หรือจะใช้ชื่อสถานที่อย่างอื่นแล้วศุลกากรมีอำนาจจัดเก็บภาษีอากรหรือไม่   ตรงนี้ คุณ บำนาญ  คิดให้ดี

                    การที่รัฐบาลจะใช้จ่ายเงินของประชาชนยังต้องตราออกเป็นพระราชบัญญัติทุกปี  หากไม่ผ่าน รัฐบาลต้องลาออก     ฉะนั้น  การจะจัดเก็บภาษีจากประชาชนโดยทั่วไปต้องพิจารณาว่า  คุณมีอำนาจเก็บหรือไม่   แต่ศุลกากรมีมากกว่านั้นก้คือเก็บที่ใด คำว่าด่านพรมแดน ในตัวบทกฎหมายนี้แหละ  ว่า เก็บที่ใด    สถานที่ใดให้อำนาจเก็บ

                 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนข้างด่าน วันที่ตอบ 2009-05-19 18:04:07


ความคิดเห็นที่ 4 (3009823)

                    จะขอสรุปว่า  มีด่านพรมแดน นั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้ว เพราะกฎหมายจะเป็นเครื่องคุ้มครองการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่    

ผู้แสดงความคิดเห็น คนข้างด่าน วันที่ตอบ 2009-05-19 18:07:27


ความคิดเห็นที่ 5 (3010694)

                            วันนี้จะมาพูดต่อ จากครั้งที่แล้ว

                             ครังที่แล้วที่พูดไว้จะสรุปให้ฟังว่า กฎกระทรวงมีแน่นอน แต่คุณหากันไม่พบ   ถ้าไม่มีกฎกระทรวงคุณจะตั้งด่านศุลกากรได้อย่างไร   ไหนๆก้ตั้งด่านศุลกากรแล้ว ก้ตั้งด่านพรมแดนไปด้วยเลย  คนสมัยก่อน เค้ารอบคอบ อยู่แล้ว

          ถ้าไม่ด่านพรมแดน  ด่านศุลกากรคุณจะทำงานกันได้อย่างไร มีอะไรรองรับและคุ้มครอง

                                                             สักครู่ครับ   มีงาน   เดี๋ยวมาต่อ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนข้างด่าน วันที่ตอบ 2009-05-21 15:19:47


ความคิดเห็นที่ 6 (3010700)

                         กฎกระทรวงตั้งด่านศุลกากรสุไหงโกลก ประกาศพร้อมกับของด่านฯสะเดา ปาดังและเบตง

                          กดกะซวงการคลัง  ประกาศในราชกิจจาเล่ม 60  ตอน 3  หน้า 127  ลงวันที่ 12 มกราคม 2486

                     สาระมีว่า ด่านพรมแดนอยู่ที่สถานีรถไฟสุไหงโกลก  ด่านศุลกากรที่อยู่สถานีรถไฟสุไหงโกลกและสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพ ฯ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนข้างด่าน วันที่ตอบ 2009-05-21 15:31:10


ความคิดเห็นที่ 7 (3013811)

การจัดตั้งด่านพรมแดน ตั้งขึ้นได้โดยกฏกระทรวงฯ เป็นการจัดตั้งโดยเฉพาะของแต่ละด่าน ไม่ใช่มีด่านแล้วต้องมีด่านพรมแดน และจะจัดตั้งขึ้นโดยกฏกระทรวงการคลัง และมีประมวลระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากร เท่าที่ตรวจสอบมาสำหรับด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ไม่มีกฏกระทรวงจัดตั้งเลย ฉะนั้นด่านตรวจที่ตั้งอยู่ใกล้สะพานที่ข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก จึงเป็นเพียงด่านตรวจที่พรมแดน เท่านั้น ปัญหานี้สมัยนายด่านฯ อรุณ ฯ ได้ประชุมข้าราชการพิจารณา เห็นว่าเป็นด่านตรวจพรมแดน  จึงไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของด่านพรมแดนฯ เช่นไม่ออกคำสั่งจัดเจ้าหน้าที่ไปประจำด่านพรมแดนผลัดละ 7 วัน ทุกวันเสาว์,และให้เก็บอากรปากระวางที่ที่ทำการด่านฯ.นายตรวจศุลกากร(ตำแหน่งเดิม) คุณปรีชา ฯ ย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อีก ก็น่าจะจำได้ ตาม คห.ที่ 6 ของคนข้างด่าน ด่านศุลกากรสุไหงฏก-ลก และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มี 2 สถานะ คือ หนึ่ง ตัวเองเป็นด่านศุลกากร และ สอง เป็นด่านพรมแดน ทางรถไฟ ของด่านศุลกากรกรุงเทพฯ ที่ตั้งกระทู้มาหวังว่าด่านฯจะไม่ปฏิบัติผิดพลาด ครับ.  คุณปรีชา ฯ ออกความเห็นหน่อยซิตรับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น บำนาญ วันที่ตอบ 2009-05-28 10:29:01[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล